ZÁVĚREČNÁ ODBORNÁ ZPRÁVA

Akreditovaná metodika

metodika

Hlavním výstupem bude certifikovaná metodika zaměřená na redukci sedavého chování a podporu pohybové aktivity. Žáci základních škol budou jako týmy (třídy) soupeřit v počtu kroků za využití fitness náramků a IT technologií. Tato metodika si klade za cíl zvýšení motivace adolescentů k pohybové aktivitě a tím snížení sedavého chování, které má negativní vliv na zdravotní stav jedinců i společnosti.

Zaujal Vás náš projekt?