VÝSTUPY PROJEKTU

Při řešení projektu vycházíme z dlouholetých zkušeností pracoviště Institutu aktivního životního stylu FTK UP s objektivním a subjektivním monitorováním pohybové aktivity a zkušeností s přípravou zpětných vazeb a doporučení ve vztahu k pohybové aktivitě. 

Hlavní výstupy

Akreditovaná metodika

Metodika posouzena komisí pro akreditaci vzdělávacích programů pro pedagogy. Prostřednictvím programu metodiku představíme, poskytneme učitelům k využívání. Tyto postupy pak mohou učitelé efektivně přenášet do prostředí vlastní školy. 

Více informací

Webový portál

Portál se skládá ze tří modulů, prostřednictvím kterých si mohou účastníci synchronizovat náramky, vytvářet ligy, porovnávat svoje výsledky se spolužáky.

Více informací

Vědecké články

Zakládáme si na vědeckém přístupu a pravidelně publikujeme v těch nejprestižnějších časopisech v České republice i v zahraničí.  

Více informací

Workshop SONIAA

Workshop byl zorganizován 5.6.2019 jako satelitní akce ISBNPA 2019 v Praze, ve spolupráci
Univerzity Palackého v Olomouci, e-health/m-health Special Interest Group (SIG) a Early care
and Education SIG. Zúčastnilo se ho 45 účastníků a realizoval se v prostorách
Uměleckoprůmyslového muzea v Praze.  

Více informací

Vědecké články a postery

Misperceptions of descriptive and injuctive norms regarding actvie commuting to school among Czech adolescents

Červen 2017

DOI: 10.13140/RG.2.2.20572.03205

Konference: ISBNPA 2018 Annual Meeting, Hong Kong

Social Norms Intervention for Active Adolescents (SONIAA) – The Study Design

Září 2018

DOI: 10.13140/RG.2.2.32783.28328

Konference: 12th FIEP European Congress, Lucembursko

 

When a Child’s Mind is Creating a New Project: An Innovative Approach To Motivate Adolescents To Move

Září 2018

DOI: 10.13140/RG.2.2.29117.92645

Konference: 13th FIEP European Congress & 29th FIEP World Congress, Istanbul, Turecko

Vědecké články

Frömel, K., Jakubec, L., Groffik, D., Chmelík, F., Svozil, Z., & Šafář, M. (2020). Physical Activity of Secondary School Adolescents at Risk of Depressive Symptoms. Journal of School Health, 90(8), 641-650. DOI: 10.1111/josh.12911

 

Vorlíček, M., Baďura, P., Mitáš, J., Kolarčik, P., Rubín, L., Vašíčková, J., & Salonna, F. (2020). How Czech adolescents perceive active commuting to school: A cross-sectional study. International Journal of Environmental Research and Public Health, 17(15), 5562. doi: 10.3390/ijerph17155562

 

Banátová, K., Vorlíček, M., Rubín, L., Pechová, J., & Salonna, F. (2020). Názory žáků a učitelů českých základních škol na využití moderních informačních a komunikačních technologií v kontextu aktivního životního styluTělesná kultura, 43(2), 51-57. doi: 10.5507/tk.2020.011

 

Vorlíček, M., Baďura, P., Mitáš, J., Rubín, L., Banátová, K., Kolarčik, P., Vašíčková, J., & Salonna, F. (2019). Čeští adolescenti si vytváří zkreslené sociální normy v kontextu sobotní pohybové aktivity. Tělesná kultura, 42(2), 48-54. doi: 10.5507/tk.2020.003

 

 

Zaujal Vás náš projekt?