„Konference o podpoře pohybových aktivit adolescentů byla ukázkou jak si představuji, že by konference měla vypadat. Teorie podpořená ukázkami a vlastní zkušeností. V době, kdy se do RVP základních škol má včlenit digitální gramotnost byly příklady měření a zpracování pohybových aktivit velkým přínosem.
Ukázka jak se má včlenit digitální kompetence do tělesné výchovy:
Žáci utvářejí a rozvíjejí své digitální kompetence tím, že využívají digitální technologie při získávání informací o přínosech aktivního pohybu pro zdraví a pro rozvoj zdravotně orientované zdatnosti.
Digitální technologie jim tak pomáhají získávat, ukládat, vyhodnocovat, případně sdílet základní data o vlastních pohybových činnostech a výkonech, o způsobu a kvalitě pohybu, o začlenění pohybových aktivit v režimu dne, o základních tělesných ukazatelích.
A to je přesně ono co nám tato konference ukázala“.

__

Mgr. Marcela Vorlíčková,
ZŠ TGM Poděbrady