AKTUALITY

Aktuální dění ohledně projektu TAČR SONIAA.

Webová aplikace

webový portál

Intenzivně pracujeme na webovém portálu, který hraje klíčovou roli v našem projektu. Prostřednictvím portálu je možné vytvářet tzv. ligy, kde žáci soutěží v různých disciplínách jako je např. počet nachozených kroků za týden atp.

Důležitou součástí portálu je i zpětná vazba, kde se ptáme žáků, ale i učitelů na podněty z jejich intervence.

Hlavní výstup projektu

Další články

Kdo dnes půjde ven?

Kdo dnes půjde ven?

Již čtyři roky spolupracuji s Fakultou tělesné kultury (FTK) v Olomouci při výzkumu pohybových aktivit žáků. Doba ve škole bez hodin tělesné výchovy mě přivedla k napsání tohoto článku. Z naší několikaleté spolupráce s FTK již vidím některé výsledky, které si dovolím...

číst více
ZŠ Rokytnice informuje

ZŠ Rokytnice informuje

V Rokytnické základní škole probíhá od školního roku 2017/2018 ve spolupráci s Fakultou tělesné kultury v Olomouci v rámci projektu SONIAA výzkum pohybových aktivit a sedavého chování žáků. Ve dvou letech byly celkem 164 žákům zapůjčeny fitness náramky Garmin. Každý...

číst více
Krokoměry ve škole

Krokoměry ve škole

Krokoměry ve škole, díl II. Již druhý týden v ZŠ Vsetín, Rokytnice pokračuje projekt SONIAA ve spolupráci s FTK v Olomouci. Naši žáci již prošli fází registrace. V tuto chvíli žáci vidí ve svých profilech počty kroků svých a počty kroků spolužáků ve třídě. Jedním z...

číst více
I přes koronavirus projekt SONIAA pokračuje

I přes koronavirus projekt SONIAA pokračuje

Krokoměry ve škole, díl I. V tomto školním roce 2020/2021 pokračuje naše škola v celorepublikovém projektu SONIIA. Cílem projektu je sledování pohybové aktivity a sedavého chování žáků českých základních škol. Letošní rok díky mimořádným opatřením slibuje zajímavé...

číst více
Projektový den TAČR SONIAA

Projektový den TAČR SONIAA

Projektový tým z Fakulty tělesné kultury, složený z akademiků a studentů magisterských a doktorských studijních programů, pořádal ve čtvrtek 14. listopadu 2019 tzv. Projektový den TAČR, který se odehrál na půdě Centra kinantropologického výzkumu a Aplikačního centra...

číst více
Big ideas event

Big ideas event

Workshop byl zorganizován jako satelitní akce ISBNPA 2019 v Praze, ve spolupráci Univerzity Palackého v Olomouci, e-health/m-health Special Interest Group (SIG) a Early care and Education SIG. Zúčastnilo se ho 45 účastníků a realizoval se v prostorách...

číst více

Zaujal Vás náš projekt?